نظر
دوشنبه 24 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 03:59 ب.ظ

- شب در کارنامه ی سیاه زندگی اش چه کرده است که افتخار گرفتن این همه ستاره را دارد.

- عاشق آن نیست که عشق تکه کلامش باشد، عاشق آن است که وفاداری مرامش باشد.

- می دونی اوج رفاقت کجاست؟ به یاد رفیقی باشی که به یادت نیست.

- پروانه نمی میرد تاگل در بغل دارد               این سینه نمی میرد تا عشق تو را دارد

- در کنار ساحلت قایقی شکسته ام            تو همان ساحل عشقی که به تو دل بسته ام

- بدترین گنا ه آن است که به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی.

- گل نیلوفر در مرداب می روید تا همه بدانند در سختیها،باید زیباترین ها را بیافرینند. روزگارت نیلوفری باد.

- لبریز از هزار پیمانه شدیم/ دیوانه تر از هزار دیوانه شدیم/ دیدیم گلی به روی ما می خندد از پیله در آمدیم و پروانه شدیم/.

- در مهربانی مانند باران باش،چون در هنگام ترنمش علف هرز و گل سرخ یکی است.

- زمین که ماه را بوسید کسوف شد،خورشید که ماه را بوسید خسوف شد، بزار من روی ماهتو ببوسم ببینم چی می شه.

- اگر گل خشک شود ساقه اش می ماند، دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند.

- دو خط موازی هرگز به یکدیگر نمی رسند، مگر یکیشون واسه دیگری بشکنه. شکستم فقط برای تو.