نظر
پنج‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 11:30 ق.ظ

- پرسپولیس صفر- استقلال صفر-16 فروردین سال1347
 
2- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 20 دی سال 1347

3- پرسپولیس یک استقلال 3- 13 مرداد سال 1348
گلهای تیم استقلال : احمد منشی زاده دقیقه 8 , علی جباری44, کارو حق وردیان 88
گل تیم پرسپولیس : کاظم گنجاپور دقیقه 72

4- پرسپولیس صفر استقلال یک(3برصفر استقلال برنده اعلام شد) -17 بهمن 1348
گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومی 9 این بازی تادقیقه 82 ادامه یافت , اما در این لحظه تیم پرسپولیس میدان را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت ترک کرد و فدراسیون فوتبال نتیجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

5- پرسپولیس 2- استقلال 3 - 3 مهر 1349
گل‌‏های استقلال : جواب قراب73 , کارو حق وردیان 87 , عباس مژدهی 88
گل‌‏های تیم پرسپولیس : علی پروین 7 , حسین کلانی 23

6- پرسپولیس یک - استقلال یک(3بر صفر استقلال برنده شد) 27 دی 1349
گل استقلال : عباس مژدهی75
گل پرسپولیس : حسین کلانی 2
این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود ، تا اینکه بازیکنان تیم  پرسپولیس به دلیل اعتراض به  نحوه قضاوت داور, زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد.

7- پرسپولیس یک- استقلال یک - 28 خرداد 1350
گل تیم استقلال :غلامحسین مظلومی 30
گل تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک 90

8- پرسپولیس 4- استقلال یک -15 بهمن 1350
گل تیم استقلال :علی جباری 75
گلهای تیم پرسپولیس :حسین کلانی 43و90, صفر ایرانپاک 56 , محمودخوردبین 75

9- پرسپولیس 2- استقلال صفر- 3فروردین 1351
گلهای تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک 50 , حسین کلانی 89

10- پرسپولیس صفر- استقلال2- 11 اسفند 1351
گلهای تیم استقلال :علی جباری 87و40

11- پرسپولیس صفر- استقلال یک -25 خرداد 1352
گل تیم استقلال : رضا عادلخانی 3

12- پرسپولیس 6 - استقلال صفر- 16 شهریور 1352
گلهای تیم پرسپولیس : همایون بهزادی 50 ,90 , 86 , ایرج سلیمانی 45 و 56 ,
حسین کلانی 32
 
13- پرسپولیس یک - استقلال یک - 18 آذر 1352
گل تیم استقلال : علی جباری 70
گل تیم پرسپولیس : همایون بهزادی 46

14 - پرسپولیس صفر- استقلال یک - 4 خرداد 1353
گل تیم استقلال : حسن روشن 88
 
15 - پرسپولیس 2 - استقلال یک -27 آذر 1353
گل تیم استقلال : غلامحسین مظلومی 60
گلهای تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک 50 و اسماعیل حاج رحیمی پور 

16- پرسپولیس یک - استقلال 3 - 15 اردیبهشت 1354
گلهای تیم استقلال : غلامحسین مظلومی11 و 62 , مسعود مژدهی 47
گل تیم پرسپولیس :صفر ایرانپاک 53

17- پرسپولیس 2 - استقلال صفر- 25 مهر 1354
گلهای تیم پرسپولیس : جهانگیر فتاحی 22 , اسماعیل حاج رحیمی پور 38

18- پرسپولیس یک - استقلال یک - 27 اسفند 1354
گل تیم استقلال : مسعود مژدهی 20
گل تیم پرسپولیس : محمود خوردبین 85

19 - پرسپولیس یک - استقلال یک - 2 مهر 1355
گل تیم استقلال : هادی نراقی 26
گل تیم پرسپولیس : علی پروین 40

20 - پرسپولیس صفر- استقلال3 - 18 اردیبهشت 1356
گلهای تیم استقلال : محرم عاشوری 45 , حسن روشن 83 , سعید مراغه چیان 88

21- پرسپولیس 2- استقلال یک - 18 آذر 1356
گل تیم استقلال : حسن روشن 85
گلهای تیم پرسپولیس : صفر ایرانپاک 15 و34 

22- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 25 آبان 1358
گل تیم استقلال :غلامرضا فتح آبادی 42
این بازی دوستانه بوده و به مناسبت برزگداشت مرحوم علی دانایی فرد برگزار شد، دیداری که در دقیقه 75 به دلیل هجوم تماشاگران به داخل زمین نیمه تمام ماند

23- پرسپولیس صفر- استقلال صفر -13 تیر 1359

24- پرسپولیس صفر استقلال صفر- 16 مهر 1360

25- پرسپولیس یک - استقلال یک - 17 دی 1361
گل تیم پرسپولیس : غلامرضا فتح آبادی 10
گل تیم استقلال : بهتاش فریبا 87  

26 - پرسپولیس صفر- استقلال یک - 15 مهر1362
گل تیم استقلال : پرویز مظلومی 59

27 - پرسپولیس 3 -استقلال صفر -25خرداد 1365
گلهای تیم پرسپولیس: شاهرخ بیانی12- پنالتی و 52 , ناصر محمد خانی 62

28 - پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 7 فروردین 1366

29 - پرسپولیس یک- استقلال یک - 18 شهریور1367
گل تیم استقلال: جعفر مختاری فر60
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس 46
 
30- پرسپولیس4 -استقلال2 -(وقت معمول صفربرصفر) -19 اسفند1367
گلهای تیم استقلال ( پنالتی): جعفرمختاری فر, رضاحسن زاده
گلهای تیم پرسپولیس ( پنالتی): مجتبی محرمی, رحیم یوسفی, محسن آشوری, مرتضی کرمانی مقدم این دیدار در چارچوب جام حذفی باشگاه های کشور برگزار شد.

31- پرسپولیس یک - استقلال صفر- 17آذر 1368
گل تیم پرسپولیس: رضا عابدیان 18

32- پرسپولیس یک- استقلال4- 2 خرداد1369
گلهای تیم استقلال: عباس سرخاب 46, صمد مرفاوی72
گل تیم پرسپولیس: نادر میراحمدیان 12
 
33-پرسپولیس یک- استقلال یک - 28 دی1369
گل تیم استقلال: شاهرخ بیانی62- پنالتی
گل تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس 75

34- پرسپولیس صفر- استقلال صفر-4 بهمن 1370

35- پرسپولیس صفر- استقلال2- 15 اسفند 1370
گلهای تیم استقلال: صمد مرفاوی8, صادق ورمزیار15

36-پرسپولیس صفر- استقلال یک - 8 خرداد1371
گل تیم استقلال: صمد مرفاوی48

37-پرسپولیس صفر- استقلال صفر-11 دی1371

38-پرسپولیس 2 -استقلال2 (3برصفر)-30 دی1373
گلهای تیم استقلال : صادق ورمزیار79-پنالتی ، ادموند اختر87
گلهای تیم پرسپولیس: فرشاد پیوس21- پنالتی، بهزاد داداش زاده 56
این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال , اما به دلیل درگیری کاپیتان های دوتیم و هجوم تماشاگران منستب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی  فدراسیون رای به پیروزی سه بر صفرتیم استقلال داد

39- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 7 بهمن1373

40- پرسپولیس یک - استقلال3 - 6 مرداد1374
گلهای تیم استقلال: ادموند اختر 7 صادق ورمزیار16- پنالتی , محمد تقوی 36
گل تیم پرسپولیس: مرتضی کرمانی مقدم 49

41- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 8 دی1374

42 - پرسپولیس یک- استقلال صفر- 27 مهر1375
گل تیم پرسپولیس: ادموند بزیک 87

43- پرسپولیس 3 - استقلال صفر-20 تیر1376
گلهای تیم پرسپولیس: ادموند بزیک 30, مهدی مهدوی کیا71, بهنام طاهرزاده 87

44- پرسپولیس یک- استقلال صفر- 22 آبان 1377
گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب45 

45- پرسپولیس یک - استقلال یک - 2 فروردین 1378
گل تیم استقلال: فرد ملکیان 43
گل تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب3

46- پرسپولیس 2 -استقلال یک -20 تیر1378
گل تیم استقلال: سهراب بختیاری زاده50
گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب12- پنالتی, افشین پیروانی 85

47- پرسپولیس صفر- استقلال صفر- 2 مهر 1378
 
48- پرسپولیس 2- استقلال صفر- 8 اسفند 1378
گلهای تیم پرسپولیس: مهدی هاشمی نسب7, پایان رافت 80

49- پرسپولیس 2 - استقلال2 - 9 دی 1379
گلهای تیم استقلال: محمد نوازی67, مهدی هاشمی نسب86
گلهای تیم پرسپولیس: بهروز رهبری فرد57- پنالتی , علی کریمی89

50- پرسپولیس صفر- استقلال یک - 5 اسفند1379
گل: علیرضا اکبرپور دقیقه 72  

51- پرسپولیس یک - استقلال یک - 28 اسفند1380
گل پرسپولیس: رضا جباری دقیقه 25
گل استقلال: محمد نوازی دقیقه 38- پنالتی

52- پرسپولیس صفر- استقلال صفر-19 اردیبهشت1381

53- پرسپولیس یک - استقلال یک -20 دی ماه 1381
گل استقلال: علی سامره دقیقه یک
گل پرسپولیس: علی انصاریان دقیقه 70- پنالتی

54- پرسپولیس 2 -استقلال یک - 23 خردادماه1382
گلهای تیم پرسپولیس: یحیی گل محمدی 11 و بهنام ابوالقاسم پور50
گل تیم استقلال: علیرضا اکبرپور63

55- پرسپولیس یک - استقلال 2- 25 مهرماه 1382
گل پرسپولیس: عیسی ترائوره 70
گلهای تیم استقلال: علی سامره 8 و محمود فکری57
 
56- پرسپولیس یک - استقلال یک - 13بهمن ماه1382
گل تیم پرسپولیس : حامد کاویانپور20
گل تیم استقلال: داود سید عباسی3

57-پرسپولیس صفر استقلال صفر- اول آبان ماه1383

58- استقلال 3- پرسپولیس2 - هفتم اسفند ماه 1383
گلهای پرسپولیس:شیث رضایی84 و سهراب انتظاری77
گلهای استقلال: رضاعنایتی68،محمود فکری83 و پیروز قربانی 93
سال 1384

59- پرسپولیس صفر-استقلال یک - چهاردهم آبان 1384
گل استقلال : رضا عنایتی 56

60- استقلال صفر- پرسپولیس صفر - 20 اسفند 1384

                          « به امید برد تاجیا در برابر لنگیا»